tminederland

receptor  van T-cellen gericht CD7 bij een kind met een hoog risico T-cel acute

Onderzoek lymfoom product verkregen na infusie van piggyBac gemodificeerd CD19 chimeer  antigeen  receptor  van T-cellen

We voerden een Fase I klinische studie uit van van donoren afgeleide CD19-specifieke chimere antigeenreceptor T-cellen (CAR T-cellen) voor B-celmaligniteit die recidiveerde of aanhield na gematchte gerelateerde allogene hemopoëtische stamceltransplantatie. Om de kosten en transgencapaciteitsbeperkingen van traditionele virale vectoren te overwinnen, werden CAR T-cellen geproduceerd met behulp van het piggyBac-transposonsysteem van genetische modificatie. Na CAR-T-celinfusie ontwikkelde één patiënt een geleidelijk groter wordende retroperitoneale tumor als gevolg van een CAR-expressie van CD4+ T-cellymfoom. Screening van andere patiënten leidde tot de detectie van een tweede CAR T-celtumor in thoracale para-aortische lymfeklieren bij een asymptomatische patiënt.

Analyse van het eerste lymfoom toonde een hoog aantal transgenkopieën , maar geen insertie in typische oncogenen. Er waren ook structurele veranderingen zoals een gewijzigd aantal genomische kopieën en puntmutaties die geen verband hielden met de insertieplaatsen. Transcriptoomanalyse toonde aan dat de transgenpromotor de transcriptie van omliggende regio’s opreguleerde ondanks isolatorsequenties die het transgen omringen. Duidelijke globale veranderingen in transcriptie correleerden echter voornamelijk met het aantal genkopieën in plaats van met insertieplaatsen.

Bij beide patiënten vorderde het CAR T-cel-afgeleide lymfoom en één patiënt stierf. We beschrijven de eerste twee gevallen van maligne lymfoom afgeleid van CAR-gen-gemodificeerde T-cellen. Hoewel CAR T-cellen tot nu toe een benijdenswaardige staat van dienst hebben op het gebied van veiligheid, benadrukken onze resultaten de noodzaak van voorzichtigheid en regelmatige follow-up van CAR T-ontvangers, vooral wanneer nieuwe methoden voor genoverdracht worden gebruikt om genetisch gemodificeerde immuuntherapieën te creëren. De proef werd geregistreerd op www.anzctr.org.au als ACTRN12617001579381.

Geheugen T-cellen stamcellen gemodificeerd met een vernieuwde CD30-chimeer  antigen  receptor  vertonen een verhoogd antitumoreffect in Hodgkin lymfoom

Doelstellingen:  Adoptieve celtherapie (ACT) met rijpe T-cellen die zijn gemodificeerd met een chimere antigeenreceptor heeft een verbeterd resultaat voor B-celmaligniteiten aangetoond. De toepassing ervan voor andere, zoals Hodgkin-lymfoom, blijft echter een klinische uitdaging. CD30-antigeen, tot expressie gebracht in Hodgkin-lymfoomcellen, is afwezig in de meeste gezonde weefsels en vormt een ideaal doelwit van ACT voor deze ziekte. Desondanks blijft de werkzaamheid van CD30-chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor Hodgkin-lymfoom bescheiden. Hier hebben we een nieuwe CD30-CAR T ontwikkeld en getest om de werkzaamheid van CD30-CAR-therapie te verbeteren, met behulp van een targeting-epitoop in het niet-splitsbare deel van de CD30-receptor, en geheugenstam-T-cellen (T SCM) om implantatie, persistentie en antitumoractiviteit te verbeteren.

Methoden:  T SCM-achtige  culturen werden ex vivo gegenereerd en geëxpandeerd   en op dag 1 of two getransduceerd met een lentivirale vector die codeert voor de CD30-CAR. Therapeutische  in vivo-  experimenten werden uitgevoerd met NSG-muizen die waren geïnjecteerd met L540 (sc) of L428 (iv) en werden behandeld met CD30-CAR T-cellen toen de tumor werd vastgesteld.

Resultaten:  CD30-CAR T SCM-achtige  cellen gegenereerd en ex vivo geëxpandeerd  , ondanks CD30-expressie en broedermoorddoding van CD30 +  CAR T-cellen, werden niet aangetast door oplosbaar CD30 en volledig uitgeroeid Hodgkin-lymfoom  in vivo , met een hoge persistentie en langdurige immuniteit. Bovendien sterk verrijkte CD30-CAR T SCM-achtige  producten verleent een overleving voordeel  in vivo , in tegenstelling tot de meer gedifferentieerde CAR T-cellen, met een hogere tumor infiltratie en versterkt antitumoreffect.

Conclusie:  Deze studie ondersteunt het gebruik van verfijnde CD30-CAR T-cellen met hoogverrijkte T SCM-achtige  producten om de klinische werkzaamheid van CAR T voor Hodgkin-lymfoom te verbeteren.

tminederland
tminederland

Human epithelial specific antigen(ESA)ELISA Kit

QY-E01682 96T
EUR 433.2

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

YLA2715HU-48T 48T
EUR 435

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

YLA2715HU-96T 96T
EUR 562.5

Anti-Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen antibody

STJ16100363 1 mL
EUR 1041.6

Epithelium Specific Antigen antibody

10R-E126A 50 ug
EUR 501.6
Description: Mouse monoclonal Epithelium Specific Antigen antibody

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx270202
 • EUR 560.40
 • EUR 644.40
 • EUR 326.40
 • EUR 978.00
 • EUR 427.20
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx232799-100ug 100 ug
EUR 610.8

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx242428
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx242433
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx224065-100ug 100 ug
EUR 493.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx104775
 • EUR 526.80
 • EUR 159.60
 • EUR 1479.60
 • EUR 710.40
 • EUR 393.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx176308
 • EUR 493.20
 • EUR 159.60
 • EUR 1378.80
 • EUR 678.00
 • EUR 376.80
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx172278
 • EUR 978.00
 • EUR 510.00
 • 1 mg
 • 200 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx214622
 • EUR 493.20
 • EUR 360.00
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx324346
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx331190-100ul 100 ul
EUR 510

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx327226
 • EUR 376.80
 • EUR 292.80
 • 100 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx112318
 • EUR 878.40
 • EUR 477.60
 • 150 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx030033-400ul 400 ul
EUR 627.6

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx030033-80l 80 µl
EUR 343.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx037446-100ug 100 ug
EUR 469.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx037447-100ug 100 ug
EUR 469.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx125330
 • EUR 594.00
 • EUR 844.80
 • EUR 427.20
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

20-abx123431
 • EUR 594.00
 • EUR 844.80
 • EUR 427.20
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx129957
 • EUR 560.40
 • EUR 159.60
 • EUR 1612.80
 • EUR 760.80
 • EUR 427.20
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx338680
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx430513-200ul 200 ul
EUR 460.8

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx011925-100ul 100 ul
EUR 493.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx159488-100ul 100 ul
EUR 560.4

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC942041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC942041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF594 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC802041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC802041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC702041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC702041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC882041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC882041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF488A conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC812041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC812041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC052041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC052041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC042041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC042041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405S conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC402041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC402041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF640R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCAP2041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCAP2041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCA2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCP2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCR2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCH2041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCH2041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCB2041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCB2041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Biotin conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNUB2041-100 100uL
EUR 316.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Concentration: 0.2mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNUB2041-50 50uL
EUR 486
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), 1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNUB2041-500 500uL
EUR 615.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Concentration: 0.2mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC472041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC472041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF647 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC612041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC612041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC432041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC432041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC552041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC552041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC682041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC682041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF568 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

1-CSB-EP007717HU
 • EUR 456.00
 • EUR 256.80
 • EUR 1570.80
 • EUR 672.00
 • EUR 1047.60
 • EUR 314.40
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Epithelial cell adhesion molecule(EPCAM),partial expressed in E.coli

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

20-abx270964
 • EUR 727.20
 • EUR 861.60
 • EUR 393.60
 • EUR 1362.00
 • EUR 526.80
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

abx140492-100tests 100 tests
EUR 577.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (APC)

20-abx270732
 • EUR 844.80
 • EUR 994.80
 • EUR 444.00
 • EUR 1596.00
 • EUR 594.00
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (HRP)

20-abx335604
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

20-abx270500
 • EUR 627.60
 • EUR 727.20
 • EUR 360.00
 • EUR 1128.00
 • EUR 460.80
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

abx140496-100tests 100 tests
EUR 510

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

20-abx335605
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Human EPCAM/ Epithelial cell adhesion molecule ELISA Kit

E0800Hu 1 Kit
EUR 685.2

Mouse EPCAM(Epithelial Cell Adhesion Molecule) ELISA Kit

EM1005 96T
EUR 628.92
Description: Method of detection: Double Antibody, Sandwich ELISA;Reacts with: Mus ;Sensitivity: 0.047 ng/ml

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (Biotin)

20-abx335606
 • EUR 493.20
 • EUR 2214.00
 • EUR 718.80
 • EUR 218.40
 • EUR 360.00
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Recombinant Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

4-RPB283Ga01
 • EUR 636.10
 • EUR 294.00
 • EUR 2055.36
 • EUR 765.12
 • EUR 1410.24
 • EUR 501.60
 • EUR 4958.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule expressed in: E.coli

Recombinant Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

4-RPB283Hu01
 • EUR 528.58
 • EUR 265.20
 • EUR 1652.16
 • EUR 630.72
 • EUR 1141.44
 • EUR 429.60
 • EUR 3950.40
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Epithelial Cell Adhesion Molecule expressed in: E.coli

Recombinant Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

4-RPB283Po01
 • EUR 657.60
 • EUR 300.00
 • EUR 2136.00
 • EUR 792.00
 • EUR 1464.00
 • EUR 516.00
 • EUR 5160.00
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule expressed in: E.coli

Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Protein

20-abx167541
 • EUR 910.80
 • EUR 360.00
 • EUR 2865.60
 • EUR 1095.60
 • EUR 644.40
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

CLIA kit for Mouse EPCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule)

E-CL-M0286 1 plate of 96 wells
EUR 700.8
Description: A sandwich CLIA kit for quantitative measurement of Mouse EPCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Mouse EPCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule)

E-EL-M0470 1 plate of 96 wells
EUR 640.8
Description: A sandwich ELISA kit for quantitative measurement of Mouse EPCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule) in samples from Serum, Plasma, Cell supernatant

ELISA kit for Human EPCAM (Epithelial Cell Adhesion Molecule)

ELK1968 1 plate of 96 wells
EUR 518.4
Description: A sandwich ELISA kit for detection of Epithelial Cell Adhesion Molecule from Human in samples from blood, serum, plasma, cell culture fluid and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Protein

20-abx652155
 • EUR 744.00
 • EUR 326.40
 • EUR 2230.80
 • EUR 878.40
 • EUR 543.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx361484-96tests 96 tests
EUR 990

Cow Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx516210-96tests 96 tests
EUR 1093.2

Rat Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx516215-96tests 96 tests
EUR 801.6

Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Protein

20-abx168032
 • EUR 878.40
 • EUR 343.20
 • EUR 2766.00
 • EUR 1062.00
 • EUR 627.60
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) CLIA Kit

abx196638-96tests 96 tests
EUR 990

Mouse Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) CLIA Kit

abx196938-96tests 96 tests
EUR 990

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) CLIA Kit

20-abx492586
 • EUR 9567.60
 • EUR 5095.20
 • EUR 1177.20
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

EPCAM Epithelial Cell Adhesion Molecule Human Recombinant Protein

PROTP16422 Regular: 20ug
EUR 380.4
Description: EPCAM Human Recombinant produced in E.Coli is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 267 amino acids (24-265 a.a.) and having a molecular mass of 30.1kDa.;EPCAM is fused to a 25 amino acid His-tag at N-terminus & purified by proprietary chromatographic techniques.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

20-abx151423
 • EUR 8534.40
 • EUR 4550.40
 • EUR 1054.80
 • 10 × 96 tests
 • 5 × 96 tests
 • 96 tests

Mouse Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx254058-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx350740-96tests 96 tests
EUR 801.6

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx516212-96tests 96 tests
EUR 801.6

Mouse Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx516213-96tests 96 tests
EUR 848.4

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule, EPCAM ELISA Kit

DEIA244 5 plates
EUR 1612.8
Description: The human EPCAM ELISA kit is for the quantitative determination of human EPCAM.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

DLR-EPCAM-Hu-48T 48T
EUR 597.6
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

DLR-EPCAM-Hu-96T 96T
EUR 776.4
Description: A sandwich quantitative ELISA assay kit for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in samples from serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates or other biological fluids.

Human Epithelial cell adhesion molecule(EPCAM) ELISA kit

CSB-EL007717HU-24T 1 plate of 24 wells
EUR 198
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. A new trial version of the kit, which allows you to test the kit in your application at a reasonable price.

Human Epithelial cell adhesion molecule(EPCAM) ELISA kit

1-CSB-EL007717HU
 • EUR 964.80
 • EUR 6118.80
 • EUR 3244.80
 • 1 plate of 96 wells
 • 10 plates of 96 wells each
 • 5 plates of 96 wells each
Description: Quantitativesandwich ELISA kit for measuring Human Epithelial cell adhesion molecule(EPCAM) in samples from serum, plasma, cell culture supernates, tissue homogenates. Now available in a cost efficient pack of 5 plates of 96 wells each, conveniently packed along with the other reagents in 5 separate kits.

Human Epithelial cell adhesion molecule, EPCAM ELISA KIT

ELI-04243h 96 Tests
EUR 988.8

Mouse Epithelial cell adhesion molecule, Epcam ELISA KIT

ELI-04247m 96 Tests
EUR 1038

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RDR-EPCAM-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 626.4

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RDR-EPCAM-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 868.8

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RD-EPCAM-Hu-48Tests 48 Tests
EUR 600

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RD-EPCAM-Hu-96Tests 96 Tests
EUR 830.4

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

SEB283Hu-10x96wellstestplate 10x96-wells test plate
EUR 5402.92
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

SEB283Hu-1x48wellstestplate 1x48-wells test plate
EUR 550.13
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

SEB283Hu-1x96wellstestplate 1x96-wells test plate
EUR 734.46
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

SEB283Hu-5x96wellstestplate 5x96-wells test plate
EUR 2945.08
Description: This is Double-antibody Sandwich Enzyme-linked immunosorbent assay for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

4-SEB283Hu
 • EUR 5463.60
 • EUR 2886.00
 • EUR 735.60
 • 10 plates of 96 wells
 • 5 plates of 96 wells
 • 1 plate of 96 wells
Description: Enzyme-linked immunosorbent assay based on the Double-antibody Sandwich method for detection of Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) in samples from Serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids. with no significant corss-reactivity with analogues from other species.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RD-EPCAM-Hu-48T 48T
EUR 432.3
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RD-EPCAM-Hu-96T 96T
EUR 617.5
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RDR-EPCAM-Hu-48T 48T
EUR 453.92
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

RDR-EPCAM-Hu-96T 96T
EUR 648.38
Description: serum, plasma, tissue homogenates, cell lysates and other biological fluids.

Rabbit Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx363660-96tests 96 tests
EUR 990

Monkey Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx359768-96tests 96 tests
EUR 990

Bovine Epithelial cell adhesion molecule, EPCAM ELISA KIT

ELI-04246b 96 Tests
EUR 1113.6

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig)

4-PAB283Po01
 • EUR 320.40
 • EUR 3391.20
 • EUR 836.40
 • EUR 405.60
 • EUR 266.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) ELISA Kit

abx356953-96tests 96 tests
EUR 990

Chicken Epithelial cell adhesion molecule, EPCAM ELISA KIT

ELI-04242c 96 Tests
EUR 1113.6

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human)

4-MAB283Hu21
 • EUR 296.40
 • EUR 3019.20
 • EUR 751.20
 • EUR 372.00
 • EUR 256.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Chicken)

4-PAB283Ga01
 • EUR 301.20
 • EUR 3091.20
 • EUR 768.00
 • EUR 379.20
 • EUR 258.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM)

ELISA kit for Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

KTE62402-48T 48T
EUR 398.4
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

KTE62402-5platesof96wells 5 plates of 96 wells
EUR 2538
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

ELISA kit for Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

KTE62402-96T 96T
EUR 646.8
Description: Quantitative sandwich ELISA for measuring Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM) in samples from cell culture supernatants, serum, whole blood, plasma and other biological fluids.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig), APC

4-PAB283Po01-APC
 • EUR 451.20
 • EUR 4448.40
 • EUR 1224.00
 • EUR 579.60
 • EUR 278.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with APC.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig), Cy3

4-PAB283Po01-Cy3
 • EUR 550.80
 • EUR 5881.20
 • EUR 1582.80
 • EUR 722.40
 • EUR 320.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with Cy3.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig), HRP

4-PAB283Po01-HRP
 • EUR 410.40
 • EUR 3874.80
 • EUR 1081.20
 • EUR 522.00
 • EUR 260.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with HRP.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig), PE

4-PAB283Po01-PE
 • EUR 384.00
 • EUR 3582.00
 • EUR 1003.20
 • EUR 487.20
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with PE.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human), APC

4-MAB283Hu21-APC
 • EUR 415.20
 • EUR 3940.80
 • EUR 1096.80
 • EUR 528.00
 • EUR 262.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with APC.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human), Cy3

4-MAB283Hu21-Cy3
 • EUR 504.00
 • EUR 5204.40
 • EUR 1413.60
 • EUR 655.20
 • EUR 301.20
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with Cy3.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human), HRP

4-MAB283Hu21-HRP
 • EUR 379.20
 • EUR 3434.40
 • EUR 970.80
 • EUR 477.60
 • EUR 248.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with HRP.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human), PE

4-MAB283Hu21-PE
 • EUR 356.40
 • EUR 3176.40
 • EUR 901.20
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with PE.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Pig), FITC

4-PAB283Po01-FITC
 • EUR 384.00
 • EUR 3582.00
 • EUR 1003.20
 • EUR 487.20
 • EUR 246.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Pig Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with FITC.

Epithelial Membrane Antigen (EMA) Antibody

abx022470-02mg 0.2 mg
EUR 1128

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Monoclonal Antibody (Human), FITC

4-MAB283Hu21-FITC
 • EUR 356.40
 • EUR 3176.40
 • EUR 901.20
 • EUR 446.40
 • EUR 234.00
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Mouse monoclonal antibody against Human Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with FITC.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Chicken), APC

4-PAB283Ga01-APC
 • EUR 421.20
 • EUR 4038.00
 • EUR 1122.00
 • EUR 538.80
 • EUR 266.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with APC.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Chicken), Cy3

4-PAB283Ga01-Cy3
 • EUR 512.40
 • EUR 5334.00
 • EUR 1446.00
 • EUR 668.40
 • EUR 304.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with Cy3.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Chicken), HRP

4-PAB283Ga01-HRP
 • EUR 385.20
 • EUR 3519.60
 • EUR 992.40
 • EUR 486.00
 • EUR 250.80
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with HRP.

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Polyclonal Antibody (Chicken), PE

4-PAB283Ga01-PE
 • EUR 361.20
 • EUR 3254.40
 • EUR 921.60
 • EUR 454.80
 • EUR 236.40
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Chicken Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM). This antibody is labeled with PE.

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx235427-100ug 100 ug
EUR 661.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx235428-100ug 100 ug
EUR 661.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

20-abx133246
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

20-abx121644
 • EUR 360.00
 • EUR 526.80
 • EUR 226.80
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 30 ul

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx023797-1mg 1 mg
EUR 1011.6

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx025382-400ul 400 ul
EUR 627.6

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx025382-80l 80 µl
EUR 343.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020564-1mg 1 mg
EUR 1011.6

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020565-1mg 1 mg
EUR 961.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020566-1mg 1 mg
EUR 1011.6

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020567-1mg 1 mg
EUR 1011.6

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020569-1mg 1 mg
EUR 961.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

abx020571-1mg 1 mg
EUR 961.2

Epithelial Membrane Antigen (MUC1) Antibody

20-abx123255
 • EUR 493.20
 • EUR 710.40
 • 100 ul
 • 200 ul

EPCAM ELISA Kit| Mouse Epithelial Cell Adhesion Molecule ELISA K

EF013585 96 Tests
EUR 826.8

Chimeer  antigeen  receptor  van T-cellen gericht CD7 bij een variety met een hoog risico T-cel acute lymfoblastische leukemie

Effectieve systemische behandelingen voor recidiverende of refractaire T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) zijn beperkt. Recente klinische toepassing van chimere antigeenreceptor (CAR) immunotherapie heeft succesvolle beheersing van B-celmaligniteiten door CAR-T-cellen aangetoond; het ontwerpen van CAR’s voor T-ALL blijft echter een uitdaging. Overexpressie van CD7 bij T-celmaligniteiten kan een aantrekkelijk doelwit zijn voor immunotherapie bij T-ALL. Deze studie had tot doel het veilige en effectieve gebruik van autologe CD7-CAR T-cellen (4SCAR7) voor de behandeling van T-ALL met inductiefalen bij een 11-jarige patiënt te beschrijven. Op foundation van het studieprotocol van de Chinese language Youngsters’s Most cancers Group-ALL (CCCG-ALL) werd minimale residuele ziekte (MRD) door flowcytometrie (FC)-analyse gedetecteerd op dag 19 en 46 van de remissie-inductie.

Aan het einde van remissie-inductiechemotherapie bereikte de patiënt morfologische volledige remissie, zij het met MRD 16,13% en RT-PCR van KMT2A-MLLT1- fusie-positief, wat op inductiefalen wees. De cerebrospinale vloeistof (CSF) was negatief voor ontploffing bij de diagnose. CAR-T-therapie en allogene transplantatie werden aanbevolen als de volgende behandelingsopties. CD3 +  -lymfocyten werden 18 dagen na de hoge dosis MTX-chemotherapie bij de patiënt verzameld door middel van leukaferese. De 4SCAR7 CD7-targeting CAR-T-cellen werden daarna gegenereerd.

De patiënt kreeg voorafgaand aan de 4SCAR7- infusie lymfodepletie-chemotherapie . Orale toediening van itraconazol en sulfamethoxazol werd uitgevoerd vanaf dag zero na infusie van CAR-T-cellen. De patiënt had geen hypotensie, hypoxie of ernstige biochemische verandering of afwijking, maar had koorts op dag 9. Hoewel graad 1 cytokine-release syndrome (CRS) werd gediagnosticeerd, werd het met succes behandeld met ibuprofen. Anti-CD7 CAR-transgenkopie-aantallen in perifeer bloed werden bepaald door qPCR, die aanvankelijk een effectieve expansie vertoonde, daarna snel daalde en op een laag niveau aanhield. Hoewel de patiënt cytopenie ondervond van dag 14 tot 21, bereikte de patiënt remissie op dag 17. Na volledige remissie ontving de patiënt hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) en is tot op heden goed hersteld. Over het algemeen suggereerde dit rapport dat 4SCAR7 een veilige en effectieve strategie zou kunnen zijn voor de behandeling van pediatrische patiënten met T-cel-maligniteiten met een hoog risico.

Affected person Reported Outcomes for Most cancers Patiënten met hematologische maligniteiten ondergaan Chimeer  Antigeen  Receptor  T Cell Remedy: een systematische overview

Databases werden doorzocht om onderzoeken te identificeren die in de afgelopen 10 jaar zijn gepubliceerd en die het nut van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) onderzochten bij patiënten die chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie kregen bij patiënten met hematologische maligniteiten. Van de 280 data kwamen drie artikelen over 206 patiënten in aanmerking. De gegevens zijn prospectief verzameld op meerdere tijdstippen. De nalevingspercentages waren 70% tot 94%. Er was een omgekeerde relatie tussen vermoeidheid en socialefunctioneren onder volwassenen. De verbetering van de kwaliteit van leven (KvL) en het vermogen om PRO’s te voltooien, waren gekoppeld aan de ziektestatus. Ongeveer 40% van de volwassenen meldde op zijn minst enige cognitieve problemen, met een nadelige invloed op de mentale en fysieke gezondheidstoestand. Bij volwassenen waren geheugenproblemen de meest gemelde cognitieve stoornis.

Depressie ging gepaard met cognitieve problemen . Jongere volwassenen hadden een hoger risico op langdurige slechte geestelijke gezondheid, angst en depressie. Bij pediatrische en adolescente patiënten verbetert de emotionele disfunctie in de loop van de tijd. KvL-status verbeterde in de loop van de tijd; toch veroorzaakten ernstig cytokine-afgiftesyndroom en neurotoxiciteit een vertraagde verbetering. Informatie over de vraag of de PRO’s zijn geïntegreerd in medische dossiers en klinische richtlijnen ontbreekt. Het gebruik van PRO’s bij patiënten met CAR T -celtherapie lijkt haalbaar en informatief. Research met grotere steekproefomvang en het gebruik van gevalideerde PRO-tools op verschillende tijdstippen blijven onvervulde behoeften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *