tminederland

receptor  van T-cellen gericht CD7 bij een kind met een hoog risico T-cel acute

Onderzoek lymfoom product verkregen na infusie van piggyBac gemodificeerd CD19 chimeer  antigeen  receptor  van T-cellen

We voerden een Fase I klinische studie uit van van donoren afgeleide CD19-specifieke chimere antigeenreceptor T-cellen (CAR T-cellen) voor B-celmaligniteit die recidiveerde of aanhield na gematchte gerelateerde allogene hemopoëtische stamceltransplantatie. Om de kosten en transgencapaciteitsbeperkingen van traditionele virale vectoren te overwinnen, werden CAR T-cellen geproduceerd met behulp van het piggyBac-transposonsysteem van genetische modificatie. Na CAR-T-celinfusie ontwikkelde één patiënt een geleidelijk groter wordende retroperitoneale tumor als gevolg van een CAR-expressie van CD4+ T-cellymfoom. Screening van andere patiënten leidde tot de detectie van een tweede CAR T-celtumor in thoracale para-aortische lymfeklieren bij een asymptomatische patiënt.

Analyse van het eerste lymfoom toonde een hoog aantal transgenkopieën , maar geen insertie in typische oncogenen. Er waren ook structurele veranderingen zoals een gewijzigd aantal genomische kopieën en puntmutaties die geen verband hielden met de insertieplaatsen. Transcriptoomanalyse toonde aan dat de transgenpromotor de transcriptie van omliggende regio’s opreguleerde ondanks isolatorsequenties die het transgen omringen. Duidelijke globale veranderingen in transcriptie correleerden echter voornamelijk met het aantal genkopieën in plaats van met insertieplaatsen.

Bij beide patiënten vorderde het CAR T-cel-afgeleide lymfoom en één patiënt stierf. We beschrijven de eerste twee gevallen van maligne lymfoom afgeleid van CAR-gen-gemodificeerde T-cellen. Hoewel CAR T-cellen tot nu toe een benijdenswaardige staat van dienst hebben op het gebied van veiligheid, benadrukken onze resultaten de noodzaak van voorzichtigheid en regelmatige follow-up van CAR T-ontvangers, vooral wanneer nieuwe methoden voor genoverdracht worden gebruikt om genetisch gemodificeerde immuuntherapieën te creëren. De proef werd geregistreerd op www.anzctr.org.au als ACTRN12617001579381.

Geheugen T-cellen stamcellen gemodificeerd met een vernieuwde CD30-chimeer  antigen  receptor  vertonen een verhoogd antitumoreffect in Hodgkin lymfoom

Doelstellingen:  Adoptieve celtherapie (ACT) met rijpe T-cellen die zijn gemodificeerd met een chimere antigeenreceptor heeft een verbeterd resultaat voor B-celmaligniteiten aangetoond. De toepassing ervan voor andere, zoals Hodgkin-lymfoom, blijft echter een klinische uitdaging. CD30-antigeen, tot expressie gebracht in Hodgkin-lymfoomcellen, is afwezig in de meeste gezonde weefsels en vormt een ideaal doelwit van ACT voor deze ziekte. Desondanks blijft de werkzaamheid van CD30-chimere antigeenreceptor (CAR) T-cellen voor Hodgkin-lymfoom bescheiden. Hier hebben we een nieuwe CD30-CAR T ontwikkeld en getest om de werkzaamheid van CD30-CAR-therapie te verbeteren, met behulp van een targeting-epitoop in het niet-splitsbare deel van de CD30-receptor, en geheugenstam-T-cellen (T SCM) om implantatie, persistentie en antitumoractiviteit te verbeteren.

Methoden:  T SCM-achtige  culturen werden ex vivo gegenereerd en geëxpandeerd   en op dag 1 of two getransduceerd met een lentivirale vector die codeert voor de CD30-CAR. Therapeutische  in vivo-  experimenten werden uitgevoerd met NSG-muizen die waren geïnjecteerd met L540 (sc) of L428 (iv) en werden behandeld met CD30-CAR T-cellen toen de tumor werd vastgesteld.

Resultaten:  CD30-CAR T SCM-achtige  cellen gegenereerd en ex vivo geëxpandeerd  , ondanks CD30-expressie en broedermoorddoding van CD30 +  CAR T-cellen, werden niet aangetast door oplosbaar CD30 en volledig uitgeroeid Hodgkin-lymfoom  in vivo , met een hoge persistentie en langdurige immuniteit. Bovendien sterk verrijkte CD30-CAR T SCM-achtige  producten verleent een overleving voordeel  in vivo , in tegenstelling tot de meer gedifferentieerde CAR T-cellen, met een hogere tumor infiltratie en versterkt antitumoreffect.

Conclusie:  Deze studie ondersteunt het gebruik van verfijnde CD30-CAR T-cellen met hoogverrijkte T SCM-achtige  producten om de klinische werkzaamheid van CAR T voor Hodgkin-lymfoom te verbeteren.

tminederland
tminederland

Epithelial Specific Antigen (ESA)Ep-CAM (FITC labeled)

MM-1014-15 0.5 ml (0.1 mg)
EUR 158.9

Epithelial Specific Antigen (ESA)Ep-CAM (FITC labeled)

MM-1014-16 1.0 ml (0.2mg)
EUR 238.7

Mouse Monoclonal Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen Antibody

TA327673 1 ml Ask for price

Mouse Monoclonal Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen Antibody

TA327674 1 ml Ask for price

epithelial specific antigen-251

esa-250 2 ML
EUR 393.75

Mouse Anti-Human Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen monoclonal antibody, clone JID678

CABT-L2933-100uL500uL 100 uL, 500 uL
EUR 602.4

Mouse Anti-Human Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen monoclonal antibody, clone JID678

CABT-L2933 100 µl, 500 µl Ask for price
Description: Mouse

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

201-12-1680 96 tests
EUR 528
Description: A quantitative ELISA kit for measuring Human in samples from biological fluids.

Human epithelial specific antigen(ESA) Elisa Kit

EK710933 96 Wells
EUR 0.13

Human epithelial specific antigen(ESA)ELISA Kit

GA-E1696HM-48T 48T
EUR 346.8

Human epithelial specific antigen(ESA)ELISA Kit

GA-E1696HM-96T 96T
EUR 559.2

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

CN-04610H1 96T
EUR 530.4

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

CN-04610H2 48T
EUR 351.6

Human epithelial specific antigen(ESA)ELISA Kit

QY-E01682 96T
EUR 433.2

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

SL0672Hu 96 Tests
EUR 468

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

YLA2715HU-48T 48T Ask for price

Human epithelial specific antigen,ESA ELISA Kit

YLA2715HU-96T 96T Ask for price

Epithelial Specific Antigen (ESA) Antibody, Concentrate

MAB431C 0.2ml
EUR 415

Anti-Ep-CAM/Epithelial Specific Antigen antibody

STJ16100363 1 mL
EUR 1041.6

Epithelial Specific Antigen, (ESA) Antibody, Ready-To-Use

MAB431P 7ml
EUR 405

Rat Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0570r 96 Tests
EUR 498

Goat Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0783Gt 96T
EUR 528

Human Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0635Hu 96 wells
EUR 468

Bovine Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0218Bo 96 T
EUR 528

Canine Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0301Ca 396 wells
EUR 528

Porcine Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0656Po 96T
EUR 528

Chicken Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0824Ch 919 T
EUR 528

Guinea pig Epithelial specific Anti-gen(ESA) ELISA Kit

NSL0857Gp 96T
EUR 528

Epithelium Specific Antigen antibody

10R-E126A 50 ug
EUR 473
Description: Mouse monoclonal Epithelium Specific Antigen antibody

EPCAM (untagged)-Human epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

SC118692 10 µg Ask for price

EPCAM (untagged)-Human epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

SC322331 10 µg Ask for price

EPCAM (GFP-tagged) - Human epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

RG201989 10 µg Ask for price

Epcam (untagged) - Mouse epithelial cell adhesion molecule (Epcam), (10ug)

MC203751 10 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx338680
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx327226
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx430513-200ul 200 ul
EUR 460.8

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx270202
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx324346
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx331190-100ul 100 ul
EUR 510

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx037446-100ug 100 ug
EUR 469.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx037447-100ug 100 ug
EUR 469.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx129957
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx176308
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx172278
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx214622
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

20-abx123431
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx125330
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 200 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx232799-100ug 100 ug
EUR 610.8

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx224065-100ug 100 ug
EUR 493.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx242428
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx242433
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx112318
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 150 ul
 • 50 ul

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx159488-100ul 100 ul
EUR 560.4

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

20-abx104775
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx011925-100ul 100 ul
EUR 493.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx030033-400ul 400 ul
EUR 627.6

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EpCAM) Antibody

abx030033-80l 80 µl
EUR 343.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx011925-100g 100 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx011925-10g 10 µg
EUR 362.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx011925-200g 200 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx242428-96tests 96 tests
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx242433-96tests 96 tests
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx270202-1ml 1 ml
EUR 937.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx270202-200l 200 µl
EUR 625

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037446-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037446-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037446-96tests 96 tests
EUR 337.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037447-1096tests 10 × 96 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037447-596tests 5 × 96 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx037447-96tests 96 tests
EUR 337.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx129957-100l 100 µl
EUR 287.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx129957-1ml 1 ml
EUR 850

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx129957-200l 200 µl
EUR 375

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx104775-100g 100 µg
EUR 775

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx104775-20g 20 µg
EUR 275

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx104775-50g 50 µg
EUR 350

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx112318-100l 100 µl
EUR 612.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx137588-01mg 0.1 mg
EUR 225

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx139724-100g 100 µg
EUR 275

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx139725-100g 100 µg
EUR 275

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx019080-1mg 1 mg
EUR 300

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx224065-100tests 100 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx224065-200tests 200 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx224065-20tests 20 tests
EUR 362.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx239870-100l 100 µl Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx239870-50l 50 µl
EUR 350

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx176308-1096tests 10 × 96 tests
EUR 712.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx176308-596tests 5 × 96 tests
EUR 325

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx176308-96tests 96 tests
EUR 262.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx232799-100g 100 µg
EUR 350

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx030033-400l 400 µl
EUR 518.75

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx159488-100g 100 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx159488-10g 10 µg
EUR 437.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx159488-50g 50 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx172278-1ml 1 ml
EUR 275

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx214622-100tests 100 tests
EUR 350

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx214622-200tests 200 tests Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx214622-20tests 20 tests
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx349900-96tests 96 tests
EUR 287.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx327226-100g 100 µg
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx327226-50g 50 µg
EUR 187.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx338680-100g 100 µg
EUR 362.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx338680-20g 20 µg
EUR 162.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx338680-50g 50 µg
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx402258-200g 200 µg
EUR 287.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx402504-100g 100 µg
EUR 287.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx324346-100g 100 µg
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx324346-50g 50 µg
EUR 187.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx341086-100l 100 µl
EUR 350

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx341086-50l 50 µl
EUR 250

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx413459-200l 200 µl
EUR 737.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx413462-200l 200 µl
EUR 462.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx413463-200l 200 µl
EUR 175

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx413764-200l 200 µl
EUR 2150

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx415573-200l 200 µl
EUR 1112.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx415574-200l 200 µl
EUR 512.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody

abx430513-200l 200 µl
EUR 387.5

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNUB2041-50 50uL
EUR 486
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), 1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC702041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC702041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF770 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC802041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC802041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC812041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC812041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF680R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC552041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC552041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF555 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC612041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC612041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF660R conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC432041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC432041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF543 conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC052041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNC052041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), CF405M conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCA2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), APC conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCAP2041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCAP2041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Alkaline Phosphatase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCH2041-100 100uL
EUR 279.6
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCH2041-500 500uL
EUR 654
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), Horseradish Peroxidase conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCP2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), PerCP conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R) Antibody

BNCR2041-250 250uL
EUR 472.8
Description: Primary antibody against EpCAM / CD326 (Epithelial Marker) (EGP40/2041R), RPE conjugate, Concentration: 0.1mg/mL

Human Epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

1-CSB-EP007717HU
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ug
 • 10ug
 • 1MG
 • 200ug
 • 500ug
 • 50ug
Description: Recombinant Human Epithelial cell adhesion molecule(EPCAM),partial expressed in E.coli

EPCAM (Myc-DDK-tagged)-Human epithelial cell adhesion molecule (EPCAM)

RC201989 10 µg Ask for price

Epcam (Myc-DDK-tagged) - Mouse epithelial cell adhesion molecule (Epcam)

MR204481 10 µg Ask for price

Epcam (untagged ORF) - Rat epithelial cell adhesion molecule (Epcam), (10 ug)

RN214953 10 µg Ask for price

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

20-abx270964
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

abx140492-100tests 100 tests
EUR 577.2

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

abx140492-100g 100 µg
EUR 400

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

abx139726-100g 100 µg
EUR 400

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (PE)

abx415813-200l 200 µl
EUR 487.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (APC)

20-abx270732
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (HRP)

20-abx335604
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (APC)

abx140486-100g 100 µg
EUR 400

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (APC)

abx139727-100g 100 µg
EUR 400

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (HRP)

abx335604-100g 100 µg
EUR 362.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (HRP)

abx335604-20g 20 µg
EUR 162.5

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (HRP)

abx335604-50g 50 µg
EUR 250

Rat Epcam / Epithelial cell adhesion molecule ELISA Kit

E1283r 96T
EUR 796

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

20-abx270500
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 tests
 • 200 tests
 • 25 tests
 • 500 tests
 • 50 tests

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

20-abx335605
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 20 ug
 • 50 ug

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

abx140496-100tests 100 tests
EUR 510

Epithelial Cell Adhesion Molecule (EPCAM) Antibody (FITC)

abx140496-100g 100 µg
EUR 350

Chimeer  antigeen  receptor  van T-cellen gericht CD7 bij een variety met een hoog risico T-cel acute lymfoblastische leukemie

Effectieve systemische behandelingen voor recidiverende of refractaire T-cel acute lymfatische leukemie (T-ALL) zijn beperkt. Recente klinische toepassing van chimere antigeenreceptor (CAR) immunotherapie heeft succesvolle beheersing van B-celmaligniteiten door CAR-T-cellen aangetoond; het ontwerpen van CAR’s voor T-ALL blijft echter een uitdaging. Overexpressie van CD7 bij T-celmaligniteiten kan een aantrekkelijk doelwit zijn voor immunotherapie bij T-ALL. Deze studie had tot doel het veilige en effectieve gebruik van autologe CD7-CAR T-cellen (4SCAR7) voor de behandeling van T-ALL met inductiefalen bij een 11-jarige patiënt te beschrijven. Op foundation van het studieprotocol van de Chinese language Youngsters’s Most cancers Group-ALL (CCCG-ALL) werd minimale residuele ziekte (MRD) door flowcytometrie (FC)-analyse gedetecteerd op dag 19 en 46 van de remissie-inductie.

Aan het einde van remissie-inductiechemotherapie bereikte de patiënt morfologische volledige remissie, zij het met MRD 16,13% en RT-PCR van KMT2A-MLLT1- fusie-positief, wat op inductiefalen wees. De cerebrospinale vloeistof (CSF) was negatief voor ontploffing bij de diagnose. CAR-T-therapie en allogene transplantatie werden aanbevolen als de volgende behandelingsopties. CD3 +  -lymfocyten werden 18 dagen na de hoge dosis MTX-chemotherapie bij de patiënt verzameld door middel van leukaferese. De 4SCAR7 CD7-targeting CAR-T-cellen werden daarna gegenereerd.

De patiënt kreeg voorafgaand aan de 4SCAR7- infusie lymfodepletie-chemotherapie . Orale toediening van itraconazol en sulfamethoxazol werd uitgevoerd vanaf dag zero na infusie van CAR-T-cellen. De patiënt had geen hypotensie, hypoxie of ernstige biochemische verandering of afwijking, maar had koorts op dag 9. Hoewel graad 1 cytokine-release syndrome (CRS) werd gediagnosticeerd, werd het met succes behandeld met ibuprofen. Anti-CD7 CAR-transgenkopie-aantallen in perifeer bloed werden bepaald door qPCR, die aanvankelijk een effectieve expansie vertoonde, daarna snel daalde en op een laag niveau aanhield. Hoewel de patiënt cytopenie ondervond van dag 14 tot 21, bereikte de patiënt remissie op dag 17. Na volledige remissie ontving de patiënt hematopoëtische stamceltransplantatie (HSCT) en is tot op heden goed hersteld. Over het algemeen suggereerde dit rapport dat 4SCAR7 een veilige en effectieve strategie zou kunnen zijn voor de behandeling van pediatrische patiënten met T-cel-maligniteiten met een hoog risico.

Affected person Reported Outcomes for Most cancers Patiënten met hematologische maligniteiten ondergaan Chimeer  Antigeen  Receptor  T Cell Remedy: een systematische overview

Databases werden doorzocht om onderzoeken te identificeren die in de afgelopen 10 jaar zijn gepubliceerd en die het nut van door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) onderzochten bij patiënten die chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie kregen bij patiënten met hematologische maligniteiten. Van de 280 data kwamen drie artikelen over 206 patiënten in aanmerking. De gegevens zijn prospectief verzameld op meerdere tijdstippen. De nalevingspercentages waren 70% tot 94%. Er was een omgekeerde relatie tussen vermoeidheid en socialefunctioneren onder volwassenen. De verbetering van de kwaliteit van leven (KvL) en het vermogen om PRO’s te voltooien, waren gekoppeld aan de ziektestatus. Ongeveer 40% van de volwassenen meldde op zijn minst enige cognitieve problemen, met een nadelige invloed op de mentale en fysieke gezondheidstoestand. Bij volwassenen waren geheugenproblemen de meest gemelde cognitieve stoornis.

Depressie ging gepaard met cognitieve problemen . Jongere volwassenen hadden een hoger risico op langdurige slechte geestelijke gezondheid, angst en depressie. Bij pediatrische en adolescente patiënten verbetert de emotionele disfunctie in de loop van de tijd. KvL-status verbeterde in de loop van de tijd; toch veroorzaakten ernstig cytokine-afgiftesyndroom en neurotoxiciteit een vertraagde verbetering. Informatie over de vraag of de PRO’s zijn geïntegreerd in medische dossiers en klinische richtlijnen ontbreekt. Het gebruik van PRO’s bij patiënten met CAR T -celtherapie lijkt haalbaar en informatief. Research met grotere steekproefomvang en het gebruik van gevalideerde PRO-tools op verschillende tijdstippen blijven onvervulde behoeften.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *