tminederland

  T-cellen met hoge affiniteit  elimineren effectief humaan glioblastoom

Een raamwerk voor sterk gemultiplexte dextramer mapping en voorspelling van T-  celreceptorsequenties  voor  antigeenspecificiteit  particular

T-celreceptor (TCR) antigeenspecifieke herkenning is essentieel voor het adaptieve immuunsysteem. Het bouwen van een TCR-antigeen-interactiekaart was echter een uitdaging vanwege de duizelingwekkende diversiteit van TCR’s en antigenen. Dienovereenkomstig zijn recentelijk sterk gemultiplexte dextrameer-TCR-bindingsassays ontwikkeld, maar het nut van de daaruit voortvloeiende grote datasets wordt beperkt door het ontbreken van robuuste rekenmethoden voor normalisatie en interpretatie.

Hier presenteren we een computationeel raamwerk dat een nieuwe methode omvat, ICON (Integrative CONtext-specific Normalization) , voor het identificeren van betrouwbare TCR-pMHC (peptide-major histocompatibiliteitscomplex) interacties en een op neurale netwerk gebaseerde classificatie TCRAI die beter presteert dan andere state-of- geavanceerde methoden voor het voorspellen van TCR-antigeenspecificiteit. We hebben verder aangetoond dat we door ICON en TCRAI te combineren nieuwe subgroepen van TCR ‘s kunnen ontdekken die through verschillende mechanismen aan een bepaalde pMHC binden . Ons raamwerk vergemakkelijkt de identificatie en het begrip van TCR-antigeen-specifieke interacties voor fundamenteel immunologisch onderzoek en klinische immuunmonitoring.

Kwantificeren persistentie in de T-celsignalering netwerk through een optisch bestuurbaar  antigen  receptor

T-cellen maken onderscheid tussen gezonde en geïnfecteerde cellen met een opmerkelijke gevoeligheid bij het opzetten van een immuunrespons, waarvan wordt aangenomen dat deze afhankelijk is van T-cellen die stimuli van meerdere antigeenpresenterende celinteracties combineren tot een krachtigere respons. Om het vermogen van T-cellen om dit te bereiken te kwantificeren, hebben we een antigeenreceptor ontwikkeld die optisch afstembaar is binnen celconjugaten, die controle geeft over de duur en intensiteit van intracellulaire T-celsignalering.

We observeren een beperkte persistentie binnen het intracellulaire netwerk van T-cellen bij verstoring van de receptorinvoer, waarbij signalen volledig verdwijnen in ~ 15 minuten, en tonen direct aan dat aanhoudende proximale receptorsignalering vereist is om gentranscriptie te behouden. T-cellen accumuleren dus voornamelijk de output van genexpressie in plaats van discrete intracellulaire signalen te integreren. Door optische controle te ontwikkelen in een klinisch relevante chimere antigeenreceptor (CAR), laten we zien dat deze beperkte signaalpersistentie kan worden benut om CAR-T-celactivering drievoudig te verhogen met behulp van pulserende stimulatie. Onze resultaten zijn waarschijnlijk meer in het algemeen van toepassing op de signaleringsdynamiek van andere cellulaire netwerken.

Tumorafstotende eigenschappen van gp100  209- specifieke T-cellen correleren met T-  celreceptorbindingsaffiniteit  voor het wildtype in plaats van anker-gemodificeerd  antigeen

Hoewel er uitzonderingen en uitschieters zijn, correleren T-celfunctionele responsen in het algemeen met de affiniteit van een TCR voor een peptide/MHC-complex. In een latest beschreven uitschietergeval bond de meest veelbelovende klinische kandidaat in een reeks van TCR’s die specifiek zijn voor het gp100 209  melanoomantigeen met de zwakste oplossingsaffiniteit en produceerde de minste hoeveelheid cytokine in vitro. Hypothesen voor dit uitbijtergedrag omvatten ongebruikelijke cytokine-expressiepatronen die voortkomen uit een atypische TCR-bindinggeometrie. Door dit geval in meer element te bestuderen, ontdekten we hier dat uitbijtergedrag niet te wijten is aan ongebruikelijke cytokinepatronen of TCR-binding, maar aan het gebruik van een positie 2-anker-gemodificeerde peptidevariant in in vitro experimenten in plaats van het wildtype antigeen dat aanwezig is in levend.

Hoewel de met anker gemodificeerde variant op grote schaal is gebruikt in de basis- en klinische immunologie als een surrogaat voor het wildtype peptide, heeft eerder werk aangetoond dat TCR’s duidelijk onderscheid kunnen maken tussen de twee. We laten zien dat wanneer rekening wordt gehouden met deze differentiële herkenning, de functionele eigenschappen van gp100 209- specifieke TCR’s volgen met hun affiniteit voor het peptide/MHC-complex. Naast het aantonen van de correlaten met T-celfunctie voor een klinisch relevante TCR , bieden onze resultaten belangrijke overwegingen voor de selectie van TCR’s voor immunotherapie en het gebruik van gemodificeerde peptiden in de immunologie.

tminederland
tminederland

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAC578Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1)

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAC578Ra01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with PE.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAC578Ra01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAC578Ra01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAC578Ra01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with HRP.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAC578Mu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with PE.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAC578Ra01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with FITC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAC578Mu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAC578Mu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAC578Mu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with HRP.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAC578Mu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with FITC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-PAC578Ra01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAC578Mu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAC578Ra01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat)

4-PAC578Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1)

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAC578Mu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Rabbit Polyclonal antibody to PIM2 (pim-2 oncogene)

TA308697 100 µl Ask for price

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), PE

4-PAC578Hu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with PE.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), APC

4-PAC578Hu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), Cy3

4-PAC578Hu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), HRP

4-PAC578Hu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with HRP.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), FITC

4-PAC578Hu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with FITC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), Biotinylated

4-PAC578Hu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Polyclonal Antibody (Human, Mouse, Rat), APC-Cy7

4-PAC578Hu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human, Mouse, Rat Pim-1 Oncogene (PIM1). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21185-100ul 100ul
EUR 281.3

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21185-200ul 200ul
EUR 351.1

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21186-100ul 100ul
EUR 265.9

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21186-200ul 200ul
EUR 332.6

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21187-100ul 100ul
EUR 259.2

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody

CAU21187-200ul 200ul
EUR 324.2

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody

CAU21250-100ul 100ul
EUR 259.2

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody

CAU21250-200ul 200ul
EUR 324.2

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody

20-abx101233
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody

20-abx101234
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody

20-abx101235
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody

abx146417-100ug 100 ug
EUR 469.2

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody

20-abx174066
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 1 mg
 • 200 ug

Polyclonal Antibody to Pim-3 Oncogene (PIM3)

PAN637Hu01 100ul
EUR 270

Polyclonal Antibody to Pim-2 Oncogene (PIM2)

PAP797Hu01 100ul
EUR 270

Polyclonal Antibody to Pim-2 Oncogene (PIM2)

PAP797Mu01 100ul
EUR 277

Polyclonal Antibody to Pim-2 Oncogene (PIM2)

PAP797Ra01 100ul
EUR 293

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat)

4-PAP797Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2)

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAN637Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3)

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human)

4-PAP797Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2)

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse)

4-PAP797Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2)

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), PE

4-PAP797Ra01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with PE.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), APC

4-PAP797Ra01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), Cy3

4-PAP797Ra01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), HRP

4-PAP797Ra01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with HRP.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAN637Hu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with PE.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), PE

4-PAP797Hu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with PE.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), PE

4-PAP797Mu01-PE
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with PE.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), FITC

4-PAP797Ra01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with FITC.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAN637Hu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with APC.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAN637Hu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAN637Hu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with HRP.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), APC

4-PAP797Hu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), Cy3

4-PAP797Hu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), HRP

4-PAP797Hu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with HRP.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC

4-PAP797Mu01-APC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), Cy3

4-PAP797Mu01-Cy3
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Cy3.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), HRP

4-PAP797Mu01-HRP
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with HRP.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAN637Hu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with FITC.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), FITC

4-PAP797Hu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with FITC.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), FITC

4-PAP797Mu01-FITC
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with FITC.

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody (Biotin)

20-abx271779
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody (Biotin)

20-abx272590
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-1 Oncogene (PIM1) Antibody (Biotin)

20-abx273089
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10 ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 50 ug

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), APC-Cy7

4-PAP797Ra01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Rat), Biotinylated

4-PAP797Ra01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Rat Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAN637Hu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), APC-Cy7

4-PAP797Hu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), APC-Cy7

4-PAP797Mu01-APC-Cy7
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with APC-Cy7.

Pim-3 Oncogene (PIM3) Polyclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-PAN637Hu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-3 Oncogene (PIM3). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Human), Biotinylated

4-PAP797Hu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Human Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Biotin.

Pim-2 Oncogene (PIM2) Polyclonal Antibody (Mouse), Biotinylated

4-PAP797Mu01-Biotin
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100ul
 • 10ml
 • 1ml
 • 200ul
 • 20ul
Description: A Rabbit polyclonal antibody against Mouse Pim-2 Oncogene (PIM2). This antibody is labeled with Biotin.

Monoclonal Antibody to Pim-1 Oncogene (PIM1)

MAC578Hu22 100ul
EUR 259

PIM1 (untagged)-Human pim-1 oncogene (PIM1)

SC110975 10 µg Ask for price

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPC578Hu01 10ug
EUR 164

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

4-RPC578Hu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Human Pim-1 Oncogene expressed in: E.coli

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPC578Mu01 10ug
EUR 168

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

4-RPC578Mu01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Mouse Pim-1 Oncogene expressed in: E.coli

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPC578Ra01 10ug
EUR 164

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

4-RPC578Ra01
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • Ask for price
 • 100 ug
 • 10ug
 • 1 mg
 • 200 ug
 • 500 ug
 • 50ug
 • 5 mg
Description: Recombinant Rat Pim-1 Oncogene expressed in: E.coli

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43298-100ug 100ug
EUR 504.9

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43298-1mg 1mg
EUR 2238.6

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43298-50ug 50ug
EUR 405.9

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43299-100ug 100ug
EUR 504.9

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43299-1mg 1mg
EUR 2238.6

Recombinant Pim-1 Oncogene (PIM1)

RPU43299-50ug 50ug
EUR 405.9

Prolifererende cel nucleair  antigen  direct met androgene  receptoren  en verbetert androgeen  receptor gemedieerde signalering

Androgeenreceptor (AR) en/of zijn constitutief actieve splitsingsvarianten (AR-V’s), zoals AR-V7 en ARv567es, zijn vereist voor de groei en overleving van prostaatkankercellen en de progressie van kanker. Prolifererend celkernantigeen (PCNA) wordt bij voorkeur tot overexpressie gebracht in alle kankers en voert zijn functies uit door interactie met talrijke partnereiwitten. Het doel van de huidige studie was om de mogelijke rol van PCNA bij de regulatie van AR-activiteit te onderzoeken.

Een identieke consensussequentie van de PCNA-interacting protein-box (PIP-box) werd geïdentificeerd aan het N-uiteinde van AR-eiwitten van mens, muis en rat. Er werd gevonden dat PCNA complexen vormt met de volledige AR (AR-FL) en AR-V7, die verzwakt kunnen worden door de kleinmoleculige PIP-box-remmer, T2AA. PCNA vormt ook een complicated met ARv567es en recombinant AR-eiwit. De PCNA-remmers, PCNA-I1S en T2AA, remden de AR-transcriptieactiviteit en de expressie van AR-doelgenen in LNCaP-AI- en 22Rv1-cellen, maar niet in AR-negatieve PC-3-cellen. De knock-down van PCNA-expressieverminderde door dihydrotestosteron gestimuleerde AR-transcriptieactiviteit en schafte het remmende impact van PCNA-I1S op AR-activiteit af. De PCNA-remmer, PCNA‑I1, oefende additieve groeiremmende effecten uit met androgeendeprivatie en enzalutamide in cellen die AR‑FL of AR‑FL/AR‑V7 tot expressie brengen, maar niet in AR‑negatieve PC‑3-cellen.

Tenslotte R9-AR-PIP, een klein peptide imiterende AR PIP-box , bleek te binden aan GFP-PCNA in Okay d  van 2,73 pM en remmen de expressie van AR doelgenen, AR transcriptionele activiteit en de groei van AR tot expressie cellen. Over het geheel genomen suggereren deze gegevens sterk dat AR een PCNA-partnereiwit is en een interactie aangaat met PCNA through de PIP-box en dat het richten op de PCNA-AR-interactie een innovatieve en selectieve therapeutische strategie kan zijn tegen prostaatkanker, met title castratieresistente prostaatkankers constitutief actieve AR-V’s tot overexpressie brengen.

Nieuwe EGFRvIII-specifieke chimere antigeenreceptor    T-cellen met hoge affiniteit  elimineren effectief humaan glioblastoom

Doelstellingen:  Het toenemende succes van chimere antigeenreceptor (CAR) T-celtherapie bij hematologische maligniteiten versterkt de toepassing ervan bij veel andere kankertypes en met hernieuwde aandacht voor de toepassing ervan op solide tumoren. We presenteren een nieuwe CAR tegen glioblastoom, een agressief, kwaadaardig glioom, met een sombere overlevingskans waarvoor de behandelingsopties al meer dan een decennium onveranderd zijn gebleven.

Methoden:  We gebruiken het humane Retained Show (ReD) antilichaamplatform (Myrio Therapeutics) om een ​​nieuw enkelketenig variabel fragment (scFv ) te identificeren dat de epidermale groeifactorreceptormutant variant III (EGFRvIII), een veel voorkomende en tumorspecifieke gevonden mutatie, herkent bij glioblastoom. We gebruiken zowel   functionele in vitro- assays als een  in vivo  orthotopisch xenotransplantaatmodel van glioblastoma om de functie van onze nieuwe CAR, GCT02 genaamd, te onderzoeken, gericht met behulp van muizen CAR T-cellen.

Resultaten:  Onze EGFRvIII-specifieke scFv bleek een veel hogere affiniteit te hebben dan gerapporteerde comparatoren die reverse-engineered waren op foundation van monoklonale antilichamen. Ondanks de hogere affiniteit doden GCT02 CAR T-cellen op gelijke wijze, maar scheiden ze lagere hoeveelheden cytokine af. Bovendien mediëren GCT02-CAR T-cellen ook snelle en volledige tumoreliminatie  in vivo .

Conclusie:  We presenteren een nieuwe EGFRvIII-specifieke CAR, met effectieve antitumorfuncties , zowel  in vitro  als in een xenotransplantaatmodel van humaan glioblastoom.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *